Az értelem gubancai

Amikor Fodzsa furcsa festményeit nézem, soha nem tudom eldönteni, hogyan is születtek. Volt egy gondolat, aztán jött a kép, a képbõl az újabb gondolat… Vagy inkább volt a kép, elkezdett burjánzani, és a képekbõl egyszerre csak összeállt a gondolat?
Furcsa világ ez. A képek mögül ironikusan elõkacsint egy XVI. századi mûvész, Arcimboldo, akit a szürrealisták elõképüknek tekintettek. Ott bujkál bennük egy XX. századi mûvész, Escher, aki önmagukat továbbfejlesztõ formákból építkezett. És minderre jön ráadásként a comic strip stilizáltsága megfejelve Monty Python Repülõ Cirkuszának polgárpukkasztásával. Fodzsa világa egy századváltó/ezredváltó kor kibogozhatatlanul egymásba bonyolódott gondolatainak képe. Talán ezért van az is, hogy amikor Fodzsa képeire nézünk, mindig meglátjuk bennük egy agyvelõ tekervényeit. Talán, hogy elgondolkodjunk egy cseppet…